mostrar localització

El total de localitzacions per a Terres de l'Ebre dins la categoria 'NEGOCIS' per a la tipologia 'Mercat (Edifici)' es de 1 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Mercat (Edifici)  (1)  
  

  Tortosa   

Tortosa
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
218,51 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
33.372 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
28.300 €

El total de localitzacions per a Terres de l'Ebre dins la categoria 'NEGOCIS' per a la tipologia 'Mercat (Edifici)' es de 1 .