mostrar localització

El total de localitzacions per a Terra Alta dins la categoria 'ADMINISTRACIÓ' per a la tipologia 'Oficina de Treball' es de 1 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Oficina de Treball  (1)  
  

  Gandesa   

Gandesa
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
71,15 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
3.064 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
28.200 €

El total de localitzacions per a Terra Alta dins la categoria 'ADMINISTRACIÓ' per a la tipologia 'Oficina de Treball' es de 1 .