mostrar localització

El total de localitzacions per a Arnes dins la categoria 'SANITAT' per a la tipologia 'Farmàcia' es de 1 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Farmàcia  (1)  
  

  Arnes   

Arnes
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
42,97 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
455 Hab.

El total de localitzacions per a Arnes dins la categoria 'SANITAT' per a la tipologia 'Farmàcia' es de 1 .