mostrar localització

El total de localitzacions per a Camp de Tarragona dins la categoria 'NEGOCIS' per a la tipologia 'Mercat (Edifici)' es de 4 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Mercat (Edifici)  (4)  
  

  Reus   

Reus
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
52,82 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
104.373 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
23.800 €

  Tarragona   

Tarragona
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
57,88 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
134.515 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
41.200 €

El total de localitzacions per a Camp de Tarragona dins la categoria 'NEGOCIS' per a la tipologia 'Mercat (Edifici)' es de 4 .