mostrar localització

El total de localitzacions per a Deltebre es de 46 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Ajuntament  (1)   Informació Turística  (4)   Oficina de Treball  (1)   Policia  (1)   Confraria de Pescadors  (1)   Biblioteca  (1)   Biblioteca Especialitzada  (1)   Museu  (2)   Atletisme  (3)   Natació  (3)   Pavelló  (2)   Tennis  (2)   Telecentre  (1)   Agenda i Actualitat  (1)   Alberg de Joventut  (1)   Atenció Continuada  (1)   Centre d'Atenció Primària  (1)   Farmàcia  (5)   Menjador Social  (2)   Serveis a Famílies amb risc d'exclusió  (1)   Serveis Socials a Domicili  (1)   Serveis Socials per a Infants  (2)   Serveis Socials per a Persones amb discapacitat  (1)   Serveis Socials per a Persones amb discapacitat intel·lectual  (3)   Serveis Socials per a Persones Grans  (2)   Port esportiu  (2)  
  

  Deltebre   

Deltebre
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
107,44 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
11.482 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
16.800 €

El total de localitzacions per a Deltebre es de 46 .