mostrar localització

El total de localitzacions per a Masdenverge dins la categoria 'ESPORTS' per a la tipologia 'Tennis' es de 1 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Tennis  (1)  
  

  Masdenverge   

Masdenverge
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
14,61 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
1.070 Hab.

El total de localitzacions per a Masdenverge dins la categoria 'ESPORTS' per a la tipologia 'Tennis' es de 1 .