mostrar localització

El total de localitzacions per a Capellades es de 17 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Ajuntament  (1)   Bombers  (1)   Policia  (1)   Biblioteca  (1)   Museu  (1)   Natació  (1)   Pavelló  (1)   Rocòdrom  (1)   Telecentre  (1)   Agenda i Actualitat  (1)   Atenció Continuada  (1)   Centre d'Atenció Primària  (1)   Farmàcia  (2)   Serveis Socials a Domicili  (1)   Serveis Socials per a Persones Grans  (2)  
  

  Capellades   

Capellades
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
2,94 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
5.293 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
28.300 €

El total de localitzacions per a Capellades es de 17 .