mostrar localització

El total de localitzacions per a Igualada es de 140 .

Si no apareixen localitzacions al planell, prem aquí per recarregar la pàgina.
 Ajuntament  (1)   Bombers  (1)   Consell Comarcal  (1)   Oficina d'Agricultura  (1)   Oficina de Treball  (1)   Policia  (2)   Manteniment Vehicles  (1)   Oficina de Consum  (2)   Arxiu  (1)   Biblioteca  (4)   Biblioteca Especialitzada  (1)   Centre Cívic  (2)   Centre Cultural  (1)   Museu  (5)   Sala d'Exposicions  (1)   Teatre  (2)   Atletisme  (2)   Natació  (3)   Pavelló  (3)   Atenció a la Joventut  (2)   Telecentre  (2)   Agenda i Actualitat  (1)   associació empresarial  (1)   Cambra de Comerç  (1)   Finestreta Única per a Empreses  (1)   fira  (1)   Mercat (Edifici)  (1)   parc empresarial  (1)   viver d'empreses  (1)   Escola Universitària  (1)   Facultat  (1)   Atenció Continuada  (2)   Centre d'Atenció Primària  (4)   Centres Sociosanitari  (5)   Drogodependència  (1)   Farmàcia  (13)   Hospital  (1)   Salut Mental  (4)   Atenció a la Infància i a l'Adolescència  (1)   Distribució d'aliments  (1)   Ludoteca  (1)   Serveis a la Dona  (3)   Serveis auxiliars als Serveis Socials  (3)   Serveis Socials  (3)   Serveis Socials (Suport)  (1)   Serveis Socials a Domicili  (5)   Serveis Socials per a Infants  (3)   Serveis Socials per a Persones amb dependència  (2)   Serveis Socials per a Persones amb discapacitat  (2)   Serveis Socials per a Persones amb discapacitat intel·lectual  (18)   Serveis Socials per a Persones amb malaltia mental  (5)   Serveis Socials per a Persones amb Malalties o Disminucions  (2)   Serveis Socials per a Persones Grans  (8)   Suport a l'adopció d'infants  (1)   Estació d'autobusos  (1)   Instal·lació Aeroportuària  (1)  
  

  Igualada   

Igualada
Extensió (any 2019). Font : IDESCAT
8,11 Km2
Població (any 2019). Font : IDESCAT
39.967 Hab.
PIB per càpita (any 2017). Font : IDESCAT
28.700 €

El total de localitzacions per a Igualada es de 140 .